ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ


2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΗ προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε την 20η Ιουλίου 2018, στις 15.00 (τοπική ώρα Ελλάδος).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------