ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ(ΕΛΙΔΕΚ)

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 30/11/2016, 17:00μμ (Τοπική ώρα Ελλάδος)

Πατήστε εδώ για να οδηγηθείτε στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις υποτροφίες δικαιούχων της 1ης προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους/φιες Διδάκτορες
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------