ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ


1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Β΄ΦΑΣΗ


Η διαδικασία υποβολής προτάσεων που προκρίθηκαν μετά την επαναξιολόγηση ολοκληρώθηκε την 18η Μαρτίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------