ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ


1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Β΄ΦΑΣΗ


Έναρξη Υποβολών: 14.11.2018, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: 17.12.2018, 17:00 (ώρα Ελλάδας)


Παρακαλούμε εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό για να συνεχίσετε. Είναι οι ίδιοι κωδικοί που χρησιμοποιήθηκαν για την Α' φάση υποβολής προτάσεων. Για υπενθύμιση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακόλουθο link:

*Ανάκτηση κωδικού από email υποβολής πρότασης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------