greek_rep_logo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΏΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
greek_rep_logo

Οι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για το «Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών Κινητικότητας ΙΚΥ για Βραχεία Μετεκπαίδευση (Short Terms) σε Αναγνωρισμένα Επιστημονικά/ Ερευνητικά Κέντρα του Εξωτερικού» θα πρέπει να επισκεφτούν το link http://www.iky.gr/component/k2/item/1182-upotrofies-short-terms-2013-2014. Εκεί υπάρχουν οδηγίες για την υποβολή της αίτησης μέσω του e-mail: short-terms@iky.gr.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Α’ ΚΥΚΛΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 12/09/2013 ΩΡΑ 16:00

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη επιλέγοντας «Δημιουργία λογαριασμού». Ο λογαριασμός κάθε υποψηφίου δημιουργείται άπαξ και είναι μοναδικός. Θα σας σταλεί email για την ενεργοποίηση του λογαριασμού (προσοχή: ελέγξτε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία).
 2. Επιλέξτε «Σύνδεση» και συμπληρώστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας (e-mail και κωδικός). Όταν συνδεθείτε επιτυχώς το κουμπί στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης αναγράφει το όνομα χρήστη του λογαριασμού σας.
 3. Για τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης καταρχήν θα πρέπει να αποδεχτείτε το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 κάνοντας κλικ στο κουτάκι «είστε έτοιμοι;». Μετά θα επιλέξετε το πεδίο «Πηγαίνετε στην αίτηση»
 4. Η αίτηση αποτελείται από 5 βήματα Στα τρία πρώτα βήματα, αφού συμπληρώσετε τα απαιτούμενα πεδία πατάτε «Συνέχεια». Σε περίπτωση λάθους θα εμφανιστούν κατάλληλα μηνύματα. Η μετάβαση από το ένα πεδίο στο άλλο γίνεται με το ποντίκι ή με το πλήκτρο TAB και όχι πατώντας το ENTER. Όλα τα πεδία που φέρουν αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν. Στο τέταρτο βήμα με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης των πεδίων πατάτε αποθήκευση.
  Ο υποψήφιος πατώντας αποθήκευση μπορεί να βλέπει και να αλλάζει την αίτησή του μέχρι να πατήσει οριστική υποβολή αίτησης ή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου ώρα Ελλάδος 16:00. Αν δεν κάνετε οριστική υποβολή της αίτησης έως την καταληκτική ημερομηνία, αυτή θα διαγραφεί από το σύστημα.
  Στο πέμπτο βήμα καλείστε να κάνετε Οριστική Υποβολή αίτησης.
 5. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησής σας, θα λάβετε email με τον αριθμό και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επίσης θα έχετε δυνατότητα προεπισκόπησης της αίτησης . Μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας μέσω του browser που χρησιμοποιείτε.
 6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ο υποψήφιος θα έχει πρόσβαση στην αίτησή του, χωρίς δυνατότητα τροποποίησης, προκειμένου να ενημερώνεται για την κατάστασή της (υποβλήθηκε, αξιολογήθηκε κτλ).
 7. Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης:
  • Διαβάστε προσεκτικά τις κανονιστικές διατάξεις του προγράμματος

   «ΦΕΚ 1915-Β-7/8/2013»

  • Μπορείτε να υποβάλετε μόνο μία αίτηση, σε μία από τις υπό προκήρυξη επιστημονικές περιοχές, βάσει του μεταπτυχιακού προγράμματος που θα παρακολουθήσετε και όχι απαραιτήτως βάσει των προπτυχιακών σας σπουδών.
  • Μπορείτε να δηλώσετε μόνο ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης για το οποίο πρέπει να υπάρχει αποδοχή.
  • Βήματα υποβολής της αίτησης.
   1. Πρώτο βήμα: «Προσωπικές Πληροφορίες».
    Η συμπλήρωση όλων των πεδίων με τα προσωπικά στοιχεία. θα γίνει με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες. Θα χρειαστείτε: Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή στρατιωτική ταυτότητα ή κάρτα ομογενούς, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
   2. Δεύτερο βήμα: «Πρόγραμμα σπουδών που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και εκπαιδευτικό υπόβαθρο».
    Η συμπλήρωση όλων των πεδίων θα γίνει με πεζούς χαρακτήρες ελληνικούς ή λατινικούς. Θα χρειαστείτε: υπερσύνδεσμο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε, αριθμό πράξης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για κατόχους πτυχίων της αλλοδαπής, ακριβή τίτλο πτυχίου/ διπλώματος όπως αναγράφεται στο επίσημο πιστοποιητικό πτυχιούχου
   3. Τρίτο Βήμα «Δημοσιεύσεις / Ανακοινώσεις/ Βραβεία.
    Στην συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων μπορείτε να αναγράψετε εκτός των υπολοίπων στοιχείων και τους υπερσυνδέσμους των δημοσιεύσεων και των ανακοινώσεων.
   4. Τέταρτο βήμα «Αιτιολογημένη Δήλωση ενδιαφέροντος».
    Προσοχή πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές διαμόρφωσης της αιτιολογημένης δήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτές περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΚΕΦ Γ, υποσημείωση 5). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο όριο των λέξεων σε περίπτωση αντιγραφής κειμένου από αρχείο στα σχετικά πεδία της αίτησης.
   5. Πέμπτο βήμα «Για την οριστική Υποβολή αίτησης».
  Εάν πατήσετε οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα μπορείτε να κάνετε καμία τροποποίηση. Σε περίπτωση που δεν πατήσετε οριστική υποβολή της αίτησης, η αίτηση έχει αποθηκευτεί και μπορείτε να την τροποποιήσετε όσες φορές επιθυμείτε. Αν δεν πατήσετε οριστική υποβολή αίτησης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, η αίτηση θα διαγραφεί από το σύστημα.